OM DUM DURGAYAI NAMAHA, OM KREEM KAALIKAYAI NAMAHA :

 

JAYA JAYA DEVI MATA NAMAHA :

 

Om sri ram jai ram jai jai ram :

 

Saraswathi, Mahalakshmi, Durga-devi namaha :


SHAKTI SHAKTI DHANYAVAD (x2), SHAKTI SHAKTI ADI SHAKTI DHANYAVAD :


Shiva Shiva Shiva Shambo :